Stammbaum

Bentjesgos Cleo Ottilie
Tango de Vagu de Cervera
männlich
LOE 01463211
26.05.2004
Gos d'Atura Català
barquillo
Deutschland
DE Ch(VDH)
HD A 1, Zuchthund
Tango de Vagu de Cervera 1.JPG
Ch.
Aquiles de Vagu de Cervera
LOE RRC 00074640
27.02.2001
Gos d'Atura Català
negrio i fuego
ES Ch
HD unbekannt, Zuchthund
381_AquilesdeVagudeCervera2017_2.jpg
Ch.
Drago de Vagu de Cervera
LOE RRC 00063134
09.04.1996
arena
ES Ch
HD unbekannt, Zuchthund
380_DragodeVagudeCervera2017_1.jpg
Baner
LOE RRC 00051194
HD unbekannt, Zuchthund

Ch.
Yamara de Vagu de Cervera
LOE RRC 00058168
HD unbekannt, Zuchthund

Ch.
Chulapona de Vagu de Cervera
LOE RRC 00068493
21.08.1998
barquillo
ES Ch
HD unbekannt, Zuchthund
Chulapona de vagu de Cervera 1.jpg
Ch.
Drago de Vagu de Cervera
LOE RRC 00063134
HD unbekannt, Zuchthund
380_DragodeVagudeCervera2017_1.jpg
Tara de los Argallenes
LOE 00500623
HD unbekannt, Zuchthund

Ch.
Areka de Vagu de Cervera
LOE RRC 00073920
27.08.2000
Gos d'Atura Català
Spanien
ES Ch
HD unbekannt, Zuchthund

Ch.
Drago de Vagu de Cervera
LOE RRC 00063134
09.04.1996
arena
ES Ch
HD unbekannt, Zuchthund
380_DragodeVagudeCervera2017_1.jpg
Baner
LOE RRC 00051194
HD unbekannt, Zuchthund

Ch.
Yamara de Vagu de Cervera
LOE RRC 00058168
HD unbekannt, Zuchthund

Ch.
Magia de Babylu's
LOE RRC 00053646
03.05.1991
barquillo
ES Ch
HD unbekannt, Zuchthund
387_MagiadeBabylus2017_1.jpg
Ch.
Anuc de Fogars de Montclus
LOE RRC 00045651/87
HD unbekannt, Zuchthund
288_AnukdeFogarsdeMontclus2017_1.jpg
Ira I de Babylu's

Bentje von den Hexen
Hündin
VDH 08/077 00687
04.12.2008
Gos d'Atura Català
barquillo
276094100128314
Deutschland
HD A, Zuchthund
Bentje von den Hexen 1.JPG
M.CH.
U'Miguel du Vanil des Artses
LOF 000769/00113
19.10.2003
Gos d'Atura Català
barquillo
250269600307273
Frankreich
Ch ( Int / LU / FR )
HD A, Zuchthund
626_UMiguelduVanildesArtses2.JPG
Rio du Vanil des Artses II
LOF 000620/00093
20.09.2000
arena
2AEF432
HD unbekannt, Zuchthund
627_RioIIduVanildesArtses2017_1.jpg
M.CH.
Rick de Casa Alegre
LOF 000514/00071
HD A, Zuchthund
Rick de Casa Alegre 1.JPG
M.CH.
Idol de la Folie Myosotis
LOF 000249/00048
HD unbekannt, Zuchthund
Idol de la Folie Myosotis 1.JPG
Mascota de la Folie Myosotis II
LOF 000426/00083
24.09.1996
barquillo
TYV927
HD unbekannt, Zuchthund
628_MascotaIIdelaFolieMyosotis2017_1.jpg
Ch.
Bruc d'Espinavessa
LOF 000116/00016
HD unbekannt, Zuchthund

Elena-Gossa
LOF 000078/00024
HD unbekannt, Zuchthund

Dschowo's Henna
VDH 07/077 Ü0543
27.12.2004
Gos d'Atura Català
arena
756098100188603
Deutschland
VDH-ES 09
HD B, Zuchthund
412_DschowosHenna1.jpg
M.CH.
Rocco de la Charola
LOE 01207014
20.10.2000
barquillo
724098101209057
Ch ( Int / DE Ch(VDH) / CH Ch / LU Ch )
HD B, ED 0, Zuchthund
Rocco de la Charola 1.jpg
M.CH.
Gigi de la Charola
LOE 01087980
HD unbekannt, Zuchthund
Gigi de la Charola 1.JPG
Ira de la Charola
LOE 01063212
HD unbekannt, Zuchthund

Dschowo's Soria
SHSB 602997
15.08.2001
HD A, ED 0, Zuchthund
408_DschowosSoria1.jpg
Pales du Vanil des Artses
SHSB 585851
HD C, ED 0, Zuchthund
Pales du Vanil des Artses 1.jpg
Estel d'Espinavessa
LOE 00901934
HD B, ED 0, Zuchthund
409_EsteldEspinavessa1.jpg