Stammbaum

Isabel
Jgd-Ch.
Jep d'Espinavessa
männlich
LOE 01295763
23.10.2001
Gos d'Atura Català
arena
Spanien
Kat J Ch
HD unbekannt, Zuchthund
1861_JepdEspinavessa1.jpg
Cric d'Espinavessa
LOE 01108269
07.03.1999
Gos d'Atura Català
Großbritanien
HD unbekannt, Zuchthund
423_CricdEspinavessa2017_1.JPG
Ch.
Gip d'Espinavessa
LOE 00524464
05.07.1992
arena
ES Ch
HD unbekannt, Zuchthund
416_GipdEspinavessa.jpg
Ch.
Boeffie d'Espinavessa
LOE 00293424
HD unbekannt, Zuchthund
351_BoeffiedEspinavessa.jpg
Bruna d'Espinavessa
LOE RRC 00046586
HD unbekannt, Zuchthund

Ch.
Claca d'Espinavessa I
LOE 00716195
19.01.1995
arena
ES Ch
HD unbekannt, Zuchthund
425_ClacaIIdEspinavessa1.JPG
Ch.
Flip d'Espinavessa
LOE RRC 00052254
HD unbekannt, Zuchthund
391_FlipdEspinavessa2017_1.JPG
Mina d'Espinavessa
LOE 00420285
HD unbekannt, Zuchthund

Canya d'Espinavessa I
LOE 01108267
07.03.1999
Gos d'Atura Català
arena
Spanien
HD unbekannt, Zuchthund

Ch.
Gip d'Espinavessa
LOE 00524464
05.07.1992
arena
ES Ch
HD unbekannt, Zuchthund
416_GipdEspinavessa.jpg
Ch.
Boeffie d'Espinavessa
LOE 00293424
HD unbekannt, Zuchthund
351_BoeffiedEspinavessa.jpg
Bruna d'Espinavessa
LOE RRC 00046586
HD unbekannt, Zuchthund

Ch.
Claca d'Espinavessa I
LOE 00716195
19.01.1995
arena
ES Ch
HD unbekannt, Zuchthund
425_ClacaIIdEspinavessa1.JPG
Ch.
Flip d'Espinavessa
LOE RRC 00052254
HD unbekannt, Zuchthund
391_FlipdEspinavessa2017_1.JPG
Mina d'Espinavessa
LOE 00420285
HD unbekannt, Zuchthund

Bagoa de Xudracos
Hündin
LOE 01544223
13.03.2005
Gos d'Atura Català
arena
Spanien
HD A, Zuchthund
Bagoa de Xudracos 1a.jpg
Agla II de Fogars de Montclus
LOE 01307186
31.01.2002
Gos d'Atura Català
barquillo
Spanien
HD A, Zuchthund
1102_AglaIIdeFogarsdeMontclus2017_1.jpg
Ch.
Delit de Fogars de Montclus
LOE 0745722
05.10.1995
gris
ES Ch
HD A, Zuchthund
242_DelitdeFogarsdeMontclus2017_1.jpg
Ch.
Drap de Fogars de Montclus
LOE 00505584
HD unbekannt, Zuchthund
224_DrapdeFogarsdeMontclus2017_1.jpg
B'Orella de Fogars de Montclus
LOE RRC 00051890
HD unbekannt, Zuchthund
255_BOrelladeFogarsdeMontclus2017_1.jpg
Jina d'Espinavessa
LOE 00953603
07.08.1997
HD unbekannt, Zuchthund

Ch.
Gip d'Espinavessa
LOE 00524464
HD unbekannt, Zuchthund
416_GipdEspinavessa.jpg
Grey d'Espinavessa
LOE 00747190
HD unbekannt, Zuchthund

Zura de Xudracos
LOE 01220685
15.08.2000
Gos d'Atura Català
Spanien
HD unbekannt, Zuchthund

Ch.
Delit de Fogars de Montclus
LOE 0745722
05.10.1995
gris
ES Ch
HD A, Zuchthund
242_DelitdeFogarsdeMontclus2017_1.jpg
Ch.
Drap de Fogars de Montclus
LOE 00505584
HD unbekannt, Zuchthund
224_DrapdeFogarsdeMontclus2017_1.jpg
B'Orella de Fogars de Montclus
LOE RRC 00051890
HD unbekannt, Zuchthund
255_BOrelladeFogarsdeMontclus2017_1.jpg
Sira de Xudracos
LOE 01023178
15.06.1998
HD unbekannt, Zuchthund

Ch.
Bruc d'Espinavessa
LOE RRC 00050385/89
HD unbekannt, Zuchthund

Garua de Xudracos
LOE 00635753
HD unbekannt, Zuchthund