Stammbaum

Sacha de Campdura
Edmond
männlich
LOE 02179896
06.09.2013
Gos d'Atura Català
barquillo
941000015651722
Spanien
HD A, Zuchthund
6386_EdmonKennelduCrocq2017_1.jpg
Cid de Fogars de Montclus
LOE 01718000
08.05.2007
Gos d'Atura Català
barquillo
Spanien
HD A, Zuchthund
3386_CiddeFogarsdeMontclus2017_2.jpg
Agla II de Fogars de Montclus
LOE 01307186
31.01.2002
barquillo
HD A, Zuchthund
1102_AglaIIdeFogarsdeMontclus2017_1.jpg
Ch.
Delit de Fogars de Montclus
LOE 0745722
HD A, Zuchthund
242_DelitdeFogarsdeMontclus2017_1.jpg
Jina d'Espinavessa
LOE 00953603
HD unbekannt, Zuchthund

Alada de Fogars de Montclus
LOE 01353640
19.01.2001
HD unbekannt, Zuchthund

Fontinyol de Fogars de Montclus
LOE 01143108
HD B, Zuchthund
285_FontinyoldeFogarsdeMonclus2017_1.jpg
Daga II de Fogars de Montclus
LOE 01181067
HD unbekannt
2032_DagadeFogarsdeMontclus2017_1.jpg
Daina / LOE 01787747
LOE 01787747
27.12.2007
Gos d'Atura Català
barquillo
981098100926272
Niederlande
HD A, Zuchthund
3285_DainaKennelduCrocq2017_1.jpg
Colo-Colo de Campdura
LOE 01546695
28.03.2005
negro i fuego
HD A, Zuchthund
colo colo de Campdura.jpg
Cambre de Xudracos
LOE 00524435
HD A, Zuchthund

Merlina de Campdura
LOE 01353725
HD unbekannt, Zuchthund

Bagoa de Xudracos
LOE 01544223
13.03.2005
arena
HD A, Zuchthund
Bagoa de Xudracos 1a.jpg
Agla II de Fogars de Montclus
LOE 01307186
HD A, Zuchthund
1102_AglaIIdeFogarsdeMontclus2017_1.jpg
Zura de Xudracos
LOE 01220685
HD unbekannt, Zuchthund

Amera
Hündin
LOE 01866027
12.12.2008
Gos d'Atura Català
negro i fuego
981098100848614
Spanien
HD unbekannt, Zuchthund
3297_Amera2017_1.jpg
Colo-Colo de Campdura
LOE 01546695
28.03.2005
Gos d'Atura Català
negro i fuego
Spanien
HD A, Zuchthund
colo colo de Campdura.jpg
Cambre de Xudracos
LOE 00524435
21.10.1991
negro i fuego
HD A, Zuchthund

Goofy de Campdura
LOE RRC 00049610
HD unbekannt, Zuchthund

Luna
LOE RRC 00048879
HD unbekannt, Zuchthund

Merlina de Campdura
LOE 01353725
06.10.2002
HD unbekannt, Zuchthund

Fadri de Campdura
LOE RRC 00074702
HD unbekannt, Zuchthund

Lila de Campdura
LOE 00950928
HD unbekannt, Zuchthund

Teia
LOE RRC 00085978
22.01.2006
Gos d'Atura Català
Spanien
HD unbekannt, Zuchthund

Bram de Fogars de Montclus
LOE 01289185
15.07.2001
HD unbekannt, Zuchthund

Fontinyol de Fogars de Montclus
LOE 01143108
HD B, Zuchthund
285_FontinyoldeFogarsdeMonclus2017_1.jpg
Ch.
Ica de Fogars de Montclus
LOE 01007111
HD unbekannt, Zuchthund

Ch.
Maca del Mas Traval
LOE RRC 00063750
10.04.1996
ES Ch
HD unbekannt, Zuchthund

Esca
LOE RRC 00052071
HD unbekannt, Zuchthund

Runa del Mas Traval
LOE RRC 00052260
HD unbekannt, Zuchthund