Stammbaum

Hélénie a Dream of Bear'd
Gosilandias Mosquito
männlich
S 31693/2007
18.03.2007
Gos d'Atura Català
barquillo
985120030833357
Frankreich
HD A, HD E, Zuchtzulassung
Gosilandias Mosquito.jpg
M.CH.
Gosilandias Apollo
S 19099/01
27.02.2001tot
Gos d'Atura Català
barquillo
Schweden
Ch ( Int / FI / DK / SE /NO )/ FCI-ES 06 / S W
HD A, Zuchtzulassung
Gosilandias Apollo 1.jpg
M.CH.
Santtulan Karlos
FIN 35125/96
21.07.1996 - tot21.08.2012 (AOD 16 J. 1 M.)
barquillo
Ch ( Int / FI / DK / SE / PL / NO / EE )
HD A, Zuchtzulassung
1615_SanttulanKarlos2017_1a.jpg
Boniton Chico
FIN 028191/95
HD A, Zuchtzulassung
Boniton Chico 1.jpg
M.CH.
Jazz Merihelmi
SF 005223/93
HD B, Zuchtzulassung
961_JazzMerihelmi2017_1.jpg
Ch.
Gala de Campdura
LOE RRC 00070360
05.12.1998tot
arena
Ch ( FI / SE )
HD C, Zuchtzulassung
Gala de Campdura 1.JPG
Rebel de Campdura
LOE RRC 00063573
HD nicht offiziell, Zuchtzulassung

Ursina de Campdura
LOE 00638285
HD unbekannt, Zuchtzulassung

M.CH.
Andurina de Babylu's
LOE 01250325
01.04.2001tot
Gos d'Atura Català
arena
Schweden
WS 03 / Ch ( Int / FI / DK / SE / NO / NORD ) / S W /
HD C, Zuchtzulassung
1618_AndurinadeBabylus.JPG
Ch.
Fufin del Gran Kahnn
LOE 00947861
30.08.1996tot
ES Ch
HD unbekannt, Zuchtzulassung

M.CH.
Emporda del Gran Kahnn
LOE 00353701
HD unbekannt, Zuchtzulassung

Brisa del Gran Kahnn
LOE 00479174
HD unbekannt, Zuchtzulassung

Cora de Fogars de Montclus
LOE 00675312
23.01.1995tot
HD unbekannt, Zuchtzulassung

Ch.
Drap de Fogars de Montclus
LOE 00505584
HD unbekannt, Zuchtzulassung
224_DrapdeFogarsdeMontclus2017_1.jpg
B'Orella de Fogars de Montclus
LOE RRC 00051890
HD unbekannt, Zuchtzulassung
255_BOrelladeFogarsdeMontclus2017_1.jpg
Kashka d'Espinavessa
Hündin
LOF 1358
17.03.2006
Gos d'Atura Català
barquillo
250269800894274
Frankreich
HD C, Zuchtzulassung
3038_KashkadEspinavessa1.jpg
Eix d'Espinavessa I
LOE 01275071
13.05.2001tot
Gos d'Atura Català
Spanien
HD unbekannt, Zuchtzulassung

Ch.
Blat d'Espinavessa II
LOE 01002070
01.01.1998tot
barquillo
Ch ( ES 00) )
HD unbekannt, Zuchtzulassung
415_BlatIIIdEspinavessa2017_1.JPG
Ch.
Dab d'Espinavessa
LOE 00841189
HD unbekannt, Zuchtzulassung
444_DabdEspinavesa2.jpg
Fina d'Espinavessa
LOE RRC 00053810
HD unbekannt, Zuchtzulassung

Java d'Espinavessa
LOE 00953601
07.08.1997tot
HD unbekannt, Zuchtzulassung

Ch.
Gip d'Espinavessa
LOE 00524464
HD unbekannt, Zuchtzulassung
416_GipdEspinavessa.jpg
Grey d'Espinavessa
LOE 00747190
HD unbekannt, Zuchtzulassung

Nuba d'Espinavessa
LOE 01451621
27.12.2003
Gos d'Atura Català
Spanien
HD unbekannt, Zuchtzulassung

Ham d'Espinavessa I
FIN 43404/05
19.07.2000tot
HD unbekannt, Zuchtzulassung

Ch.
Blat d'Espinavessa II
LOE 01002070
HD unbekannt, Zuchtzulassung
415_BlatIIIdEspinavessa2017_1.JPG
Cana d'Espinavessa I
LOE 01058491
HD unbekannt, Zuchtzulassung

Auca d'Espinavessa I
LOE 00888496
02.01.1997tot
HD unbekannt, Zuchtzulassung

Ch.
Cadi d'Espinavessa
LOE 00620037
HD unbekannt, Zuchtzulassung
301_Cadidespinavessa2.jpg
Cana d'Espinavessa
LOE 00579047
HD unbekannt, Zuchtzulassung