Stammbaum

Itzal de Noche a Dream of Bear'd
Gaueko a Dream of bear'd
männlich
LOF 001338/183
16.03.2011 - tot03.11.2018 (AOD 7 J. 7 M.)
Gos d'Atura Català
gris
250269801658772
Frankreich
HD A, Zuchtzulassung
Gaueko a Dream of Beard 1.JPG
Ch.
Vuelto
LOF 00787/0116
15.02.2004 - tot15.03.2019 (AOD 15 J. 1 M.)
Gos d'Atura Català
gris
250269600348953
Frankreich
FR Ch
HD A 2, Zuchtzulassung
Vuelto a Dream of Beard 1.jpg
Ch.
Cals de Fogars de Montclus
LOE 01326895
20.04.2002tot
arena
GA000082W
Ch ( LU /BE )
HD unbekannt, Zuchtzulassung
Cals de Fogars de Montclus 1.JPG
Fontinyol de Fogars de Montclus
LOE 01143108
HD nicht offiziell, Zuchtzulassung
285_FontinyoldeFogarsdeMonclus2017_1.jpg
Ch.
Ica de Fogars de Montclus
LOE 01007111
HD unbekannt, Zuchtzulassung

Tiberiade dite Nourse de la Gosserie du Marais
LOF 000697/119
24.06.2002 - tot05.11.2016 (AOD 14 J. 4 M.)
gris
2CES003
HD A, Zuchtzulassung
Tiberiade de la Gosserie 1.jpg
Xas de Xudracos
LOF 00658/84
HD A, Zuchtzulassung
Xas de Xudracos.jpg
Phanie de la valleé des pluies
LOF 000573/106
HD unbekannt, Zuchtzulassung
457_Phaniedelavalleedespluies_2017_1.jpg
M.CH.
Dschowo's Pastora
LOF 1066/153
11.10.2006
Gos d'Atura Català
arena
756098100321888
Frankreich
Ch ( Int / CH / FR )
HD B, Zuchtzulassung
1476_DschowosPastora1.jpg
M.CH.
Rocco de la Charola
LOE 01207014
20.10.2000tot
barquillo
724098101209057
Ch ( Int / DE (VDH) / CH / LU )
HD B, ED 0, Zuchtzulassung
Rocco de la Charola 1.jpg
M.CH.
Gigi de la Charola
LOE 01087980
HD unbekannt, Zuchtzulassung
Gigi de la Charola 1.JPG
Ira de la Charola
LOE 01063212
HD unbekannt, Zuchtzulassung

Dschowo's Soria
SHSB 602997
15.08.2001tot
HD A, ED 0, Zuchtzulassung
408_DschowosSoria1.jpg
Pales du Vanil des Artses
SHSB 585851
HD C, ED 0, Zuchtzulassung
Pales du Vanil des Artses 1.jpg
Estel d'Espinavessa
LOE 00901934
HD B, ED 0, Zuchtzulassung
409_EsteldEspinavessa1.jpg
Kashka d'Espinavessa
Hündin
LOF 1358
17.03.2006
Gos d'Atura Català
barquillo
250269800894274
Frankreich
HD C, Zuchtzulassung
3038_KashkadEspinavessa1.jpg
Eix d'Espinavessa I
LOE 01275071
13.05.2001tot
Gos d'Atura Català
Spanien
HD unbekannt, Zuchtzulassung

Ch.
Blat d'Espinavessa II
LOE 01002070
01.01.1998tot
barquillo
Ch ( ES 00) )
HD unbekannt, Zuchtzulassung
415_BlatIIIdEspinavessa2017_1.JPG
Ch.
Dab d'Espinavessa
LOE 00841189
HD unbekannt, Zuchtzulassung
444_DabdEspinavesa2.jpg
Fina d'Espinavessa
LOE RRC 00053810
HD unbekannt, Zuchtzulassung

Java d'Espinavessa
LOE 00953601
07.08.1997tot
HD unbekannt, Zuchtzulassung

Ch.
Gip d'Espinavessa
LOE 00524464
HD unbekannt, Zuchtzulassung
416_GipdEspinavessa.jpg
Grey d'Espinavessa
LOE 00747190
HD unbekannt, Zuchtzulassung

Nuba d'Espinavessa
LOE 01451621
27.12.2003
Gos d'Atura Català
Spanien
HD unbekannt, Zuchtzulassung

Ham d'Espinavessa I
FIN 43404/05
19.07.2000tot
HD unbekannt, Zuchtzulassung

Ch.
Blat d'Espinavessa II
LOE 01002070
HD unbekannt, Zuchtzulassung
415_BlatIIIdEspinavessa2017_1.JPG
Cana d'Espinavessa I
LOE 01058491
HD unbekannt, Zuchtzulassung

Auca d'Espinavessa I
LOE 00888496
02.01.1997tot
HD unbekannt, Zuchtzulassung

Ch.
Cadi d'Espinavessa
LOE 00620037
HD unbekannt, Zuchtzulassung
301_Cadidespinavessa2.jpg
Cana d'Espinavessa
LOE 00579047
HD unbekannt, Zuchtzulassung