Stammbaum

Hollybeck Bracken for Sumila
Hollybeck Sol
männlich
16.08.2007
Gos d'Atura Català
barquillo
Großbritannien
HD A, Zuchtzulassung
Hollybeck Sol.jpg
Cric d'Espinavessa
LOE 01108269
07.03.1999tot
Gos d'Atura Català
Großbritanien
HD unbekannt, Zuchtzulassung
423_CricdEspinavessa2017_1.JPG
Ch.
Gip d'Espinavessa
LOE 00524464
05.07.1992tot
arena
ES Ch
HD unbekannt, Zuchtzulassung
416_GipdEspinavessa.jpg
Ch.
Boeffie d'Espinavessa
LOE 00293424
HD unbekannt, Zuchtzulassung
351_BoeffiedEspinavessa.jpg
Bruna d'Espinavessa
LOE RRC 00046586
HD unbekannt, Zuchtzulassung

Ch.
Claca d'Espinavessa I
LOE 00716195
19.01.1995tot
arena
ES Ch
HD unbekannt, Zuchtzulassung
425_ClacaIIdEspinavessa1.JPG
Ch.
Flip d'Espinavessa
LOE RRC 00052254
HD unbekannt, Zuchtzulassung
391_FlipdEspinavessa2017_1.JPG
Mina d'Espinavessa
LOE 00420285
HD unbekannt, Zuchtzulassung

Diva Tollesbury d'Espinavessa at Hollybeck
20.08.2004
Gos d'Atura Català
gris
Großbritannien
HD B, HD A 2, Zuchtzulassung

LLac d'Espinavessa
02.11.2001tot
HD unbekannt, Zuchtzulassung

Ch.
Cloc d'Espinavessa
LOE 01108268
HD unbekannt, Zuchtzulassung
430_ClocdEspinavessa1.JPG
N'Hueca d'Espinavessa
LOE 00632183
HD unbekannt, Zuchtzulassung

Eina d'Espinavessa I
LOE 01017263
04.04.1998tot
HD unbekannt, Zuchtzulassung

Ch.
Gip d'Espinavessa
LOE 00524464
HD unbekannt, Zuchtzulassung
416_GipdEspinavessa.jpg
Tula d'Espinavessa
LOE 00620013
HD unbekannt, Zuchtzulassung

Sumila Sonya
Hündin
22.09.2009
Gos d'Atura Català
negro
Großbritanien
HD A, HD B, Zuchtzulassung

Hollybeck Hairy Harry
18.03.2008
Gos d'Atura Català
barquillo
Großbritannien
HD B, HD C, Zuchtzulassung

Cric d'Espinavessa
LOE 01108269
07.03.1999tot
HD unbekannt, Zuchtzulassung
423_CricdEspinavessa2017_1.JPG
Ch.
Gip d'Espinavessa
LOE 00524464
HD unbekannt, Zuchtzulassung
416_GipdEspinavessa.jpg
Ch.
Claca d'Espinavessa I
LOE 00716195
HD unbekannt, Zuchtzulassung
425_ClacaIIdEspinavessa1.JPG
Diva Tollesbury d'Espinavessa at Hollybeck
20.08.2004
gris
HD B, HD A 2, Zuchtzulassung

LLac d'Espinavessa
HD unbekannt, Zuchtzulassung

Eina d'Espinavessa I
LOE 01017263
HD unbekannt, Zuchtzulassung

Alfa d'Espinavessa II for Sumila
09.06.2003
Gos d'Atura Català
gris
Großbritannien
HD B, Zuchtzulassung
Alfafor sumilaLauras pic of Bella 2.jpg
Ham d'Espinavessa I
FIN 43404/05
19.07.2000tot
HD unbekannt, Zuchtzulassung

Ch.
Blat d'Espinavessa II
LOE 01002070
HD unbekannt, Zuchtzulassung
415_BlatIIIdEspinavessa2017_1.JPG
Cana d'Espinavessa I
LOE 01058491
HD unbekannt, Zuchtzulassung

Agata d'Espinavessa
LOE RCC 00999561
03.01.1998tot
negro i fuego
HD unbekannt, Zuchtzulassung
1909_AGATADESPINAVESSA.jpg
Ch.
Gip d'Espinavessa
LOE 00524464
HD unbekannt, Zuchtzulassung
416_GipdEspinavessa.jpg
Ch.
Lasi d'Espinavessa
LOE RRC 00049594/89
HD unbekannt, Zuchtzulassung