Stammbaum

Trau de Campdura I
Edmond
männlich
LOE 02179896
06.09.2013
Gos d'Atura Català
barquillo
941000015651722
Spanien
HD A, Zuchthund
6386_EdmonKennelduCrocq2017_1.jpg
Cid de Fogars de Montclus
LOE 01718000
08.05.2007
Gos d'Atura Català
barquillo
Spanien
HD nicht offiziell, Zuchthund
3386_CiddeFogarsdeMontclus2017_2.jpg
Agla de Fogars de Montclus II
LOE 01307186
31.01.2002
barquillo
HD nicht offiziell, Zuchthund
1102_AglaIIdeFogarsdeMontclus2017_1.jpg
Ch.
Delit de Fogars de Montclus
LOE 0745722
HD nicht offiziell, Zuchthund
242_DelitdeFogarsdeMontclus2017_1.jpg
Jina d'Espinavessa
LOE 00953603
HD unbekannt, Zuchthund

Alada de Fogars de Montclus
LOE 01353640
19.01.2001
HD unbekannt, Zuchthund

Fontinyol de Fogars de Montclus
LOE 01143108
HD nicht offiziell, Zuchthund
285_FontinyoldeFogarsdeMonclus2017_1.jpg
Daga II de Fogars de Montclus
LOE 01181067
HD unbekannt
2032_DagadeFogarsdeMontclus2017_1.jpg
Daina / LOE 01787747
LOE 01787747
27.12.2007
Gos d'Atura Català
barquillo
981098100926272
Niederlande
HD A, Zuchthund
3285_DaineduCrocq2017_2.jpg
Colo-Colo de Campdura
LOE 01546695
28.03.2005
negro i fuego
HD nicht offiziell, Zuchthund
colo colo de Campdura.jpg
Cambre de Xudracos
LOE 00524435
HD nicht offiziell, Zuchthund

Merlina de Campdura
LOE 01353725
HD unbekannt, Zuchthund
534_MerlinadeCampdura2017_1.jpg
Bagoa de Xudracos
LOE 01544223
13.03.2005
arena
HD A, Zuchthund
Bagoa de Xudracos 1a.jpg
Agla de Fogars de Montclus II
LOE 01307186
HD nicht offiziell, Zuchthund
1102_AglaIIdeFogarsdeMontclus2017_1.jpg
Zura de Xudracos
LOE 01220685
HD unbekannt, Zuchthund

Bamba de Campdura
Hündin
LOE 01724758
12.12.2007
Gos d'Atura Català
barquillo
9810981008477701
Spanien
HD unbekannt, Zuchthund
Bamba de Campdura 3.JPG
Pillu de Campdura
LOE 01546698
28.03.2005
Gos d'Atura Català
barquillo
Spanien
HD nicht offiziell, Zuchthund
Pillu de Campdura 2.jpg
Cambre de Xudracos
LOE 00524435
21.10.1991
negro i fuego
HD nicht offiziell, Zuchthund

Goofy de Campdura
LOE RRC 00049610
HD unbekannt, Zuchthund

Luna
LOE RRC 00048879
HD unbekannt, Zuchthund

Merlina de Campdura
LOE 01353725
06.10.2002
arena
HD unbekannt, Zuchthund
534_MerlinadeCampdura2017_1.jpg
Fadri de Campdura
LOE RRC 00074702
HD unbekannt, Zuchthund

Lila de Campdura
LOE 00950928
HD unbekannt, Zuchthund

Kara
RRC0075427
01.10.2001
Gos d'Atura Català
Spanien
HD unbekannt, Zuchthund

Om del Mas Traval
LOE 0063753
10.04.1996

Esca
LOE RRC 00052071
HD unbekannt, Zuchthund

Runa del Mas Traval
LOE RRC 00052260
HD unbekannt, Zuchthund

Freixa de Juberri
RRC0061657
14.04.1995
HD unbekannt, Zuchthund

Esca
LOE RRC 00052071
HD unbekannt, Zuchthund

Fura / RRC 0052068
RRC0052068
HD unbekannt