Stammbaum

Alba de Terrakoetter
Catala de Campdura
männlich
LOE 02118435
23.10.2012
Gos d'Atura Català
arena
982000161074220 DNA#1402-W-04757
Deutschland
HD A 1, Zuchtzulassung
4819_CataladeCampdura2017_1.jpg
Pillu de Campdura
LOE 01546698
28.03.2005
Gos d'Atura Català
barquillo
Spanien
HD nicht offiziell, Zuchtzulassung
Pillu de Campdura 2.jpg
Cambre de Xudracos
LOE 00524435
21.10.1991tot
negro i fuego
HD nicht offiziell, Zuchtzulassung

Goofy de Campdura
LOE RRC 00049610
HD unbekannt, Zuchtzulassung

Luna
LOE RRC 00048879
HD unbekannt, Zuchtzulassung

Merlina de Campdura
LOE 01353725
06.10.2002
arena
HD unbekannt, Zuchtzulassung
534_MerlinadeCampdura2017_1.jpg
Fadri de Campdura
LOE RRC 00074702
HD unbekannt, Zuchtzulassung

Lila de Campdura
LOE 00950928
HD unbekannt, Zuchtzulassung

Arantxa de Vora els tres Castells
LOE 02005406
05.07.2010
Gos d'Atura Català
gris
276098510274822
Spanien
HD A, Zuchtzulassung
Arantxa de Vora els tres Castells 6.jpg
Duc-Duke Bonito del Fuego
SHSB/LOS 663606
01.07.2007
arena
756098100381800
HD B, Zuchtzulassung
Duc-Duke Bonito del Fuego 1.jpg
Carbor vom Bachsprung
SHSB 626849
HD A, ED 0, Zuchtzulassung
Carbor vom Bachsprung 1.jpg
Boira Bonito del Fuego
SHSB 635288
HD A, ED 0, Zuchtzulassung
Boira Bonito del Fuego 1.jpg
M.CH.
Canya de Campdura
LOE 01709527
08.10.2007
barquillo
981098100674132
Ch ( Int / DE (VDH))
HD A 1, Zuchtzulassung
Canya de Campdura 2.JPG
Colo-Colo de Campdura
LOE 01546695
HD nicht offiziell, Zuchtzulassung
colo colo de Campdura.jpg
Canoca de Fogars de Montclus
LOE 00997424
HD unbekannt, Zuchtzulassung

Jgd-Ch.
Indi
Hündin
VDH 16/ 077Ü1512
09.09.2013
Gos d'Atura Català
arena
250268500528767/DNA#1412-W-38350
Deutschland
DE JCh (VDH) / LU JCh / Benelux J-Winner NL 14, / Benelux J-Winner BE 14 / Herbst JS 14
HD B 2, Zuchtzulassung
5122_IndiGenrot2018_1.jpg
Furio de Norimatys
LOF 1266/182
09.04.2010
Gos d'Atura Català
gris
250269604027988
Frankreich
HD A, Zuchtzulassung
Furio de Norimatys 1.jpg
M.CH.
U'Miguel du Vanil des Artses
LOF 000769/00113
19.10.2003 - tot20.05.2017 (AOD 13 J. 7 M.)
barquillo
250269600307273
Ch ( Int / LU / FR )
HD A, Zuchtzulassung
626_UMiguelduVanildesArtses2.JPG
Rio du Vanil des Artses II
LOF 000620/00093
HD unbekannt, Zuchtzulassung
627_RioIIduVanildesArtses2017_1.jpg
Mascota de la Folie Myosotis II
LOF 000426/00083
HD unbekannt, Zuchtzulassung
628_MascotaIIdelaFolieMyosotis2017_1.jpg
Silva de CanMuc
LOF 001122/165
16.12.2006
gris
HD A, Zuchtzulassung
Silva de CanMuc 1a.jpg
Liceu de CanMuc
LOE 01516160
HD unbekannt, Zuchtzulassung
428_LLceudeCanMuc2017_1.jpg
Maduixa de CanMuc
LOE 01566436
HD unbekannt, Zuchtzulassung
432_MaduxiadeCanMuc2017_2.jpg
Dschowo's Brisa
LOF 1410/210
13.05.2009
Gos d'Atura Català
arena
756098100445262
Frankreich
HD unbekannt, Zuchtzulassung
1964_DschowosBrisa1.jpg
Dschowo's Naldo
SHSB 651532
21.04.2006
barquillo
756098100285023
HD B, Zuchtzulassung
809_DschowosNaldo1.jpg
Dschowo's Vigo
SHSB 612797
HD A, ED 0, Zuchtzulassung
807_DschowosVigo.JPG
M.CH.
Dschowo's Ahinoa
SHSB 618020
HD A, ED 0, Zuchtzulassung
808_DschowosAhinoa1.jpg
Dschowo's Soria
SHSB 602997
15.08.2001tot
HD A, ED 0, Zuchtzulassung
408_DschowosSoria1.jpg
Pales du Vanil des Artses
SHSB 585851
HD C, ED 0, Zuchtzulassung
Pales du Vanil des Artses 1.jpg
Estel d'Espinavessa
LOE 00901934
HD B, ED 0, Zuchtzulassung
409_EsteldEspinavessa1.jpg