Stammbaum

Rut del Bosque de Quercus
Cantal del Bosque de Quercus
männlich
LOE 02026742
11.02.2011
Gos d'Atura Català
barquillo
981098102850293
Spanien
HD unbekannt, Zuchtzulassung
Cantal del Bosque de Quercus 1.jpg
Ch.
Buyezo de Pastores del Pas
LOE 01682174
04.02.2007
Gos d'Atura Català
barquillo
941000002114615
Spanien
ES Ch / W M Cat 11 / W M Cat 10
HD unbekannt, Zuchtzulassung
Buyezo Pastors del Pas 1.jpg
Ch.
Alsar del Zurron
LOE 01089238
14.03.1999 - tot10.09.2013 (AOD 14 J. 5 M.)
barquillo
JWW 00 / ES Ch
HD A, Zuchtzulassung
1607_AlsardelZurron2017_1.jpg
Ch.
Cadi d'Espinavessa
LOE 00620037
HD unbekannt, Zuchtzulassung
301_Cadidespinavessa2.jpg
M.CH.
Elia de Maeloc
LOE 0657342
HD unbekannt, Zuchtzulassung
1608_EliadeMaeloc2017_1.JPG
Ch.
Ka d'Espinavessa II
LOE 01487031
15.05.2004
arena
724098100632169
ES Ch
HD B, Zuchtzulassung
820_KaIIIdEspinavessa1.JPG
Ch.
Kas d'Espinavessa
LOE 01305053
HD nicht offiziell, Zuchtzulassung
438_KasIdEspinavessa1.jpg
Java d'Espinavessa
LOE 00953601
HD unbekannt, Zuchtzulassung

Brina de l'Alba de Sant Fost
LOE 01742806
23.08.2007
Gos d'Atura Català
arena
977200007191047
Spanien
HD unbekannt, Zuchtzulassung
2479_BrinadelAlbadeSantFost1.jpg
Ch.
Kas d'Espinavessa
LOE 01305053
01.11.2001tot
arena
Ch ( ES(06) )
HD nicht offiziell, Zuchtzulassung
438_KasIdEspinavessa1.jpg
Obi d'Espinavessa
LOE 0869216
HD unbekannt, Zuchtzulassung
439_OBIdEspinavessa2017_1.jpg
Eina d'Espinavessa I
LOE 01017263
HD unbekannt, Zuchtzulassung

Lamba de Pastors de Blo
LOE 01408103
13.07.2003
negro
977200004961677
HD unbekannt, Zuchtzulassung
Lamba de Pastors de Blo 1.JPG
Ch.
Hom d'Espinavessa
LOE 01017246
HD unbekannt, Zuchtzulassung
810_HomdEspinavessa2017_1.jpg
Ch.
Lupa d'Espinavessa I
LOE 00953612
HD unbekannt, Zuchtzulassung
1050_LupaGaladEspinavessa1.JPG
Dafne del Bosque de Quercus
Hündin
LOE 02121342
03.09.2012
Gos d'Atura Català
gris
981098104120837
Spanien
HD unbekannt, Zuchtzulassung
4947_DafnedelBosquedeQuercus2018_1.JPG
Ch.
Xaus de Pastors de Blo
LOE 01821204
11.05.2008
Gos d'Atura Català
gris
981098100960574
Spanien
ES Ch
HD unbekannt, Zuchtzulassung
Xaus de Pastors de Blo 1.jpg
Ch.
Buyezo de Pastores del Pas
LOE 01682174
04.02.2007
barquillo
941000002114615
ES Ch / W M Cat 11 / W M Cat 10
HD unbekannt, Zuchtzulassung
Buyezo Pastors del Pas 1.jpg
Ch.
Alsar del Zurron
LOE 01089238
HD A, Zuchtzulassung
1607_AlsardelZurron2017_1.jpg
Ch.
Ka d'Espinavessa II
LOE 01487031
HD B, Zuchtzulassung
820_KaIIIdEspinavessa1.JPG
Ch.
Ombra de Pastors de Blo
LOE 01525148
18.12.2004
negro
ES Ch
HD unbekannt, Zuchtzulassung
1707_OmbradePastorsdeBlo2017_1.jpg
Ch.
Cloc d'Espinavessa
LOE 01108268
HD unbekannt, Zuchtzulassung
430_ClocdEspinavessa1.JPG
Ch.
Karxofa de Pastors de Blo
LOE 01394941
HD unbekannt, Zuchtzulassung
Karxofa de Pastors de Blo 1.jpg
Brina de l'Alba de Sant Fost
LOE 01742806
23.08.2007
Gos d'Atura Català
arena
977200007191047
Spanien
HD unbekannt, Zuchtzulassung
2479_BrinadelAlbadeSantFost1.jpg
Ch.
Kas d'Espinavessa
LOE 01305053
01.11.2001tot
arena
Ch ( ES(06) )
HD nicht offiziell, Zuchtzulassung
438_KasIdEspinavessa1.jpg
Obi d'Espinavessa
LOE 0869216
HD unbekannt, Zuchtzulassung
439_OBIdEspinavessa2017_1.jpg
Eina d'Espinavessa I
LOE 01017263
HD unbekannt, Zuchtzulassung

Lamba de Pastors de Blo
LOE 01408103
13.07.2003
negro
977200004961677
HD unbekannt, Zuchtzulassung
Lamba de Pastors de Blo 1.JPG
Ch.
Hom d'Espinavessa
LOE 01017246
HD unbekannt, Zuchtzulassung
810_HomdEspinavessa2017_1.jpg
Ch.
Lupa d'Espinavessa I
LOE 00953612
HD unbekannt, Zuchtzulassung
1050_LupaGaladEspinavessa1.JPG