Stammbaum

Ralet de Campdura
Pillu de Campdura
männlich
LOE 01546698
28.03.2005
Gos d'Atura Català
barquillo
Spanien
HD nicht offiziell, Zuchtzulassung
Pillu de Campdura 2.jpg
Cambre de Xudracos
LOE 00524435
21.10.1991tot
Gos d'Atura Català
negro i fuego
Spanien
HD nicht offiziell, Zuchtzulassung

Goofy de Campdura
LOE RRC 00049610
05.02.1989tot
HD unbekannt, Zuchtzulassung

Ch.
N'Hug d'Espinavessa
LOE RRC 00037374/84
HD unbekannt, Zuchtzulassung

Ch.
Mona de Campdura
LOE RRC 00045232/87
HD unbekannt, Zuchtzulassung
Mona de Campdura 1.jpg
Luna
LOE RRC 00048879
15.03.1986tot
HD unbekannt, Zuchtzulassung

Ch.
Neda de Xudracos
LOE RRC 00046713/87
HD unbekannt, Zuchtzulassung

Goshva del Gran Kahnn
LOE 00210805
HD unbekannt, Zuchtzulassung

Merlina de Campdura
LOE 01353725
06.10.2002
Gos d'Atura Català
arena
Spanien
HD unbekannt, Zuchtzulassung
534_MerlinadeCampdura2017_1.jpg
Fadri de Campdura
LOE RRC 00074702
28.01.2001tot
HD unbekannt, Zuchtzulassung

Ch.
Delit de Fogars de Montclus
LOE 0745722
HD nicht offiziell, Zuchtzulassung
242_DelitdeFogarsdeMontclus2017_1.jpg
Ch.
Maca del Mas Traval
LOE RRC 00063750
HD unbekannt, Zuchtzulassung

Lila de Campdura
LOE 00950928
29.09.1997tot
HD unbekannt, Zuchtzulassung

Ch.
Merli del Gran Kahnn
LOE 00554505
HD unbekannt, Zuchtzulassung

Ch.
Taca de Campdura
LOE 00629874
HD unbekannt, Zuchtzulassung
Taca de Campdura 1.jpg
Caximba de Campdura
Hündin
25.08.2010
Gos d'Atura Català
barquillo
Spanien
HD A, Zuchtzulassung
Caximba de Campdura 2.jpg
Fastuc de Campdura
LOE RRC 00074703
28.01.2001tot
Gos d'Atura Català
barquillo
Spanien
HD unbekannt, Zuchtzulassung
Fastuc de Campdura 1.JPG
Ch.
Delit de Fogars de Montclus
LOE 0745722
05.10.1995tot
gris
ES Ch
HD nicht offiziell, Zuchtzulassung
242_DelitdeFogarsdeMontclus2017_1.jpg
Ch.
Drap de Fogars de Montclus
LOE 00505584
HD unbekannt, Zuchtzulassung
224_DrapdeFogarsdeMontclus2017_1.jpg
B'Orella de Fogars de Montclus
LOE RRC 00051890
HD unbekannt, Zuchtzulassung
255_BOrelladeFogarsdeMontclus2017_1.jpg
Ch.
Maca del Mas Traval
LOE RRC 00063750
10.04.1996tot
ES Ch
HD unbekannt, Zuchtzulassung

Esca
LOE RRC 00052071
HD unbekannt, Zuchtzulassung

Runa del Mas Traval
LOE RRC 00052260
HD unbekannt, Zuchtzulassung

Xona de Campdura
LOE 01403661
27.04.2003
Gos d'Atura Català
Spanien
HD unbekannt, Zuchtzulassung

Fontinyol de Fogars de Montclus
LOE 01143108
27.07.1999tot
barquillo
HD nicht offiziell, Zuchtzulassung
285_FontinyoldeFogarsdeMonclus2017_1.jpg
Ch.
Drap de Fogars de Montclus
LOE 00505584
HD unbekannt, Zuchtzulassung
224_DrapdeFogarsdeMontclus2017_1.jpg
Sutil de Babylu's
LOE RRC 00053649
HD unbekannt, Zuchtzulassung

Ch.
Taca de Campdura
LOE 00629874
26.06.1994tot
ES Ch
HD unbekannt, Zuchtzulassung
Taca de Campdura 1.jpg
Cambre de Xudracos
LOE 00524435
HD nicht offiziell, Zuchtzulassung

LLuna
LOE RRC 00050428
HD unbekannt, Zuchtzulassung