Stammbaum

Pardu de Campdura I
Ciset de Campdura
männlich
LOE 02162219
11.06.2013
Gos d'Atura Català
barquillo
941000014372883
Spanien
HD A, ED 0, Zuchthund
5651_CisetdeCampdura2018_1.jpg
Ch.
Cadell de Campdura
DKO 1143/2007
26.05.2006
Gos d'Atura Català
barquillo
Dänemark
DK Ch / SE Ch
HD B, Zuchthund
Cadell de Campdura 1.jpg
Fastuc de Campdura
LOE RRC 00074703
28.01.2001
barquillo
HD unbekannt, Zuchthund
Fastuc de Campdura 1.JPG
Ch.
Delit de Fogars de Montclus
LOE 0745722
HD nicht offiziell, Zuchthund
242_DelitdeFogarsdeMontclus2017_1.jpg
Ch.
Maca del Mas Traval
LOE RRC 00063750
HD unbekannt, Zuchthund

Quina de Campdura
LOE RRC 00073406
27.04.2000
HD unbekannt, Zuchthund
Quina de Campdura 1.JPG
Rebel de Campdura
LOE RRC 00063573
HD nicht offiziell, Zuchthund

Ursina de Campdura
LOE 00638285
HD unbekannt, Zuchthund

Bamba de Campdura
LOE 01724758
12.12.2007
Gos d'Atura Català
barquillo
9810981008477701
Spanien
HD unbekannt, Zuchthund
Bamba de Campdura 3.JPG
Pillu de Campdura
LOE 01546698
28.03.2005
barquillo
HD nicht offiziell, Zuchthund
Pillu de Campdura 2.jpg
Cambre de Xudracos
LOE 00524435
HD nicht offiziell, Zuchthund

Merlina de Campdura
LOE 01353725
HD unbekannt, Zuchthund
534_MerlinadeCampdura2017_1.jpg
Kara
RRC0075427
01.10.2001
HD unbekannt, Zuchthund

Om del Mas Traval
LOE 0063753

Freixa de Juberri
RRC0061657
HD unbekannt, Zuchthund

Caximba de Campdura
Hündin
25.08.2010
Gos d'Atura Català
barquillo
Spanien
HD unbekannt, Zuchthund
Caximba de Campdura 2.jpg
Fastuc de Campdura
LOE RRC 00074703
28.01.2001
Gos d'Atura Català
barquillo
Spanien
HD unbekannt, Zuchthund
Fastuc de Campdura 1.JPG
Ch.
Delit de Fogars de Montclus
LOE 0745722
05.10.1995
gris
ES Ch
HD nicht offiziell, Zuchthund
242_DelitdeFogarsdeMontclus2017_1.jpg
Ch.
Drap de Fogars de Montclus
LOE 00505584
HD unbekannt, Zuchthund
224_DrapdeFogarsdeMontclus2017_1.jpg
B'Orella de Fogars de Montclus
LOE RRC 00051890
HD unbekannt, Zuchthund
255_BOrelladeFogarsdeMontclus2017_1.jpg
Ch.
Maca del Mas Traval
LOE RRC 00063750
10.04.1996
ES Ch
HD unbekannt, Zuchthund

Esca
LOE RRC 00052071
HD unbekannt, Zuchthund

Runa del Mas Traval
LOE RRC 00052260
HD unbekannt, Zuchthund

Xona de Campdura
LOE 01403661
27.04.2003
Gos d'Atura Català
Spanien
HD unbekannt, Zuchthund

Fontinyol de Fogars de Montclus
LOE 01143108
27.07.1999
barquillo
HD nicht offiziell, Zuchthund
285_FontinyoldeFogarsdeMonclus2017_1.jpg
Ch.
Drap de Fogars de Montclus
LOE 00505584
HD unbekannt, Zuchthund
224_DrapdeFogarsdeMontclus2017_1.jpg
Sutil de Babylu's
LOE RRC 00053649
HD unbekannt, Zuchthund

Ch.
Taca de Campdura
LOE 00629874
26.06.1994
ES Ch
HD unbekannt, Zuchthund
Taca de Campdura 1.jpg
Cambre de Xudracos
LOE 00524435
HD nicht offiziell, Zuchthund

LLuna
LOE RRC 00050428
HD unbekannt, Zuchthund