Stammbaum

Pardu de Campdura I
Ciset de Campdura
männlich
LOE 02162219
11.06.2013
Gos d'Atura Català
barquillo
941000014372883
Spanien
HD A, ED 0, Zuchtzulassung
5651_CisetdeCampdura2018_1.jpg
Ch.
Cadell de Campdura
DKO 1143/2007
26.05.2006 - tot08.01.2019 (AOD 12 J. 7 M.)
Gos d'Atura Català
barquillo
Dänemark
Ch ( DK / SE )
HD B, Zuchtzulassung
Cadell de Campdura 1.jpg
Fastuc de Campdura
LOE RRC 00074703
28.01.2001tot
barquillo
HD unbekannt, Zuchtzulassung
Fastuc de Campdura 1.JPG
Ch.
Delit de Fogars de Montclus
LOE 0745722
HD nicht offiziell, Zuchtzulassung
242_DelitdeFogarsdeMontclus2017_1.jpg
Ch.
Maca del Mas Traval
LOE RRC 00063750
HD unbekannt, Zuchtzulassung

Quina de Campdura
LOE RRC 00073406
27.04.2000tot
HD unbekannt, Zuchtzulassung
Quina de Campdura 1.JPG
Rebel de Campdura
LOE RRC 00063573
HD nicht offiziell, Zuchtzulassung

Ursina de Campdura
LOE 00638285
HD unbekannt, Zuchtzulassung

Bamba de Campdura
LOE 01724758
12.12.2007
Gos d'Atura Català
barquillo
9810981008477701
Spanien
HD unbekannt, Zuchtzulassung
Bamba de Campdura 3.JPG
Pillu de Campdura
LOE 01546698
28.03.2005
barquillo
HD nicht offiziell, Zuchtzulassung
Pillu de Campdura 2.jpg
Cambre de Xudracos
LOE 00524435
HD nicht offiziell, Zuchtzulassung

Merlina de Campdura
LOE 01353725
HD unbekannt, Zuchtzulassung
534_MerlinadeCampdura2017_1.jpg
Kara
RRC0075427
01.10.2001tot
HD unbekannt, Zuchtzulassung

Om de Mas Traval
LOE 0063753
HD unbekannt, Zuchtzulassung

Freixa de Juberri
RRC0061657
HD unbekannt, Zuchtzulassung

Caximba de Campdura
Hündin
25.08.2010
Gos d'Atura Català
barquillo
Spanien
HD A, Zuchtzulassung
Caximba de Campdura 2.jpg
Fastuc de Campdura
LOE RRC 00074703
28.01.2001tot
Gos d'Atura Català
barquillo
Spanien
HD unbekannt, Zuchtzulassung
Fastuc de Campdura 1.JPG
Ch.
Delit de Fogars de Montclus
LOE 0745722
05.10.1995tot
gris
ES Ch
HD nicht offiziell, Zuchtzulassung
242_DelitdeFogarsdeMontclus2017_1.jpg
Ch.
Drap de Fogars de Montclus
LOE 00505584
HD unbekannt, Zuchtzulassung
224_DrapdeFogarsdeMontclus2017_1.jpg
B'Orella de Fogars de Montclus
LOE RRC 00051890
HD unbekannt, Zuchtzulassung
255_BOrelladeFogarsdeMontclus2017_1.jpg
Ch.
Maca del Mas Traval
LOE RRC 00063750
10.04.1996tot
ES Ch
HD unbekannt, Zuchtzulassung

Esca
LOE RRC 00052071
HD unbekannt, Zuchtzulassung

Runa del Mas Traval
LOE RRC 00052260
HD unbekannt, Zuchtzulassung

Xona de Campdura
LOE 01403661
27.04.2003
Gos d'Atura Català
Spanien
HD unbekannt, Zuchtzulassung

Fontinyol de Fogars de Montclus
LOE 01143108
27.07.1999tot
barquillo
HD nicht offiziell, Zuchtzulassung
285_FontinyoldeFogarsdeMonclus2017_1.jpg
Ch.
Drap de Fogars de Montclus
LOE 00505584
HD unbekannt, Zuchtzulassung
224_DrapdeFogarsdeMontclus2017_1.jpg
Sutil de Babylu's
LOE RRC 00053649
HD unbekannt, Zuchtzulassung

Ch.
Taca de Campdura
LOE 00629874
26.06.1994tot
ES Ch
HD unbekannt, Zuchtzulassung
Taca de Campdura 1.jpg
Cambre de Xudracos
LOE 00524435
HD nicht offiziell, Zuchtzulassung

LLuna
LOE RRC 00050428
HD unbekannt, Zuchtzulassung