Stammbaum

Wurf
Ch.
Ui des LLucanes
männlich
LOE 02326022
* 30.06.2016
Gos d'Atura Català
negro i fuego
981098106120759
Ch ( ES 2018/2019 )
HD B, Zuchtzulassung
6822_UidesLlucanes2017_4.jpg
Ch.
Hort des LLucanes
LOE 01731608
* 25.07.2007
Gos d'Atura Català
barquillo
985120030835779
Ch (CAT) / JCh (CAT)
HD nicht offiziell, Zuchtzulassung
Hort des LLucanes 1.JPG
Ch.
Gipi d'Espinavessa
LOE 01635434
* 11.01.2006tot
gris
Ch ( ES )
HD unbekannt, Zuchtzulassung
1911_GIPIDESPINAVESSA1.jpg
Ch.
Kas d'Espinavessa
LOE 01305053
* 01.11.2001tot
HD nicht offiziell, Zuchtzulassung
438_KasIdEspinavessa1.jpg
Gebra I d'Espinavessa
LOE 01207785
* 27.05.2000tot
HD unbekannt, Zuchtzulassung
Agata d'Espinavessa
LOE RCC 00999561
* 03.01.1998tot
negro i fuego
HD unbekannt, Zuchtzulassung
1909_AGATADESPINAVESSA.jpg
Ch.
Gip d'Espinavessa
LOE 00524464
* 05.07.1992tot
HD unbekannt, Zuchtzulassung
416_GipdEspinavessa.jpg
Ch.
Lasi d'Espinavessa
LOE RRC 00049594/89
* 29.11.1988tot
HD unbekannt, Zuchtzulassung
Ch.
Dalla de l'Alba de Sant Fost
LOE 01890467
* 05.07.2009
Gos d'Atura Català
negro
977200007398045
CH ( ES )
HD nicht offiziell, Zuchtzulassung
2485_DalladelAlbadeSantFost2.jpg
Ch.
Buyezo de Pastores del Pas
LOE 01682174
* 04.02.2007 - tot27.11.2020 (AOD 13 J. 9 M.)
barquillo
941000002114615
Ch ( ES / S ) / W M Cat 11 / W M Cat 10 / V.E.Cent 11
HD unbekannt, Zuchtzulassung
Buyezo Pastors del Pas 1.jpg
Ch.
Alsar del Zurron
LOE 01089238
* 14.03.1999 - tot10.09.2013 (AOD 14 J. 5 M.)
HD A, Zuchtzulassung
1607_AlsardelZurron2017_1.jpg
Ch.
Ka II d'Espinavessa
LOE 01487031
* 15.05.2004tot
HD B, Zuchtzulassung
820_KaIIIdEspinavessa1.JPG
Lamba de Pastors de Blo
LOE 01408103
* 13.07.2003tot
negro
977200004961677
HD unbekannt, Zuchtzulassung
Lamba de Pastors de Blo 1.JPG
Ch.
Hom d'Espinavessa
LOE 01017246
* 22.05.1998tot
HD unbekannt, Zuchtzulassung
810_HomdEspinavessa2017_1.jpg
Ch.
Lupa I d'Espinavessa
LOE 00953612
* 16.08.1997tot
HD unbekannt, Zuchtzulassung
1050_LupaGaladEspinavessa1.JPG
Xebeta des LLucanes
Hündin
RRC0187103
* 19.01.2022
Gos d'Atura Català
HD unbekannt, Zuchtzulassung
Plom IV d'Espinavessa
LOE 02518796
* 07.12.2019
Gos d'Atura Català
barquillo
941000023176207
HD B, Zuchtzulassung
10312_PlomdEspinavessaIV2022_1.jpg
Murri d'Espinavessa
ATCAR00763ESP
* 06.10.2011
barquillo
981098104136670
HD unbekannt, Zuchtzulassung
3488_MurridEspinavessa2018_1.jpg
Ch.
Kas d'Espinavessa
LOE 01305053
* 01.11.2001tot
HD nicht offiziell, Zuchtzulassung
438_KasIdEspinavessa1.jpg
Ona II d'Espinavessa
LOE 01521306
* 10.10.2004tot
HD unbekannt, Zuchtzulassung
Ratafia I d'Espinavessa
LOE 02049548
* 25.03.2011
941000013439326
HD unbekannt, Zuchtzulassung
Yves d'Espinavessa
LOE 01897452
* 25.05.2008
HD unbekannt, Zuchtzulassung
3228_YVESdEspinavessa1.jpg
Una d'Espinavessa
LOE 01749029
* 16.03.2007
HD unbekannt, Zuchtzulassung
2269_UnadEspinavessa2.jpg
Quinta de Iguna
LOE 0136344
* 29.04.2013
Gos d'Atura Català
arena
981098104615499
HD B, Zuchtzulassung
8750_QuintadeIguna2019_1.jpg
Glac II d'Espinavessa
LOE 01911566
* 23.06.2009
HD unbekannt, Zuchtzulassung
Ch.
Gipi d'Espinavessa
LOE 01635434
* 11.01.2006tot
HD unbekannt, Zuchtzulassung
1911_GIPIDESPINAVESSA1.jpg
Eina II d'Espinavessa
LOE 01700583
* 24.11.2006
HD unbekannt, Zuchtzulassung
2265_EINAIIdEspinavessa2.jpg
Mara de Iguna
* 11.04.2009
arena
HD unbekannt, Zuchtzulassung
Ch.
Arceo del Zurron
LOE 01089239
* 14.03.1999tot
HD unbekannt, Zuchtzulassung
Iris de Villa Magala
LOE 01616574
* 10.05.2006tot
HD unbekannt, Zuchtzulassung
Iris de Villa Magala 1.JPG