Stammbaum

Wurf
Ali de Campdura
männlich

Gos d'Atura Català
HD unbekannt
7698_AlideCampdura2018_1.jpg
Ralet de Campdura
Hündin
27.08.2015
Gos d'Atura Català
arena
941000017646000
HD unbekannt
7697_SachadeCampdura2017_2.jpg
Edmond
LOE 02179896
06.09.2013
Gos d'Atura Català
barquillo
941000015651722
Spanien
HD A, Zuchthund
6386_EdmonKennelduCrocq2017_1.jpg
Cid de Fogars de Montclus
LOE 01718000
08.05.2007
barquillo
HD nicht offiziell, Zuchthund
3386_CiddeFogarsdeMontclus2017_2.jpg
Agla de Fogars de Montclus II
LOE 01307186
HD nicht offiziell, Zuchthund
1102_AglaIIdeFogarsdeMontclus2017_1.jpg
Alada de Fogars de Montclus
LOE 01353640
HD unbekannt, Zuchthund

Daina / LOE 01787747
LOE 01787747
27.12.2007
barquillo
981098100926272
HD A, Zuchthund
3285_DaineduCrocq2017_2.jpg
Colo-Colo de Campdura
LOE 01546695
HD nicht offiziell, Zuchthund
colo colo de Campdura.jpg
Bagoa de Xudracos
LOE 01544223
HD A, Zuchthund
Bagoa de Xudracos 1a.jpg
Amera
LOE 01866027
12.12.2008
Gos d'Atura Català
negro i fuego
981098100848614
Spanien
HD A, Zuchthund
3297_Amera2017_1.jpg
Colo-Colo de Campdura
LOE 01546695
28.03.2005
negro i fuego
HD nicht offiziell, Zuchthund
colo colo de Campdura.jpg
Cambre de Xudracos
LOE 00524435
HD nicht offiziell, Zuchthund

Merlina de Campdura
LOE 01353725
HD unbekannt, Zuchthund
534_MerlinadeCampdura2017_1.jpg
Teia
LOE RRC 00085978
22.01.2006
HD unbekannt, Zuchthund

Bram de Fogars de Montclus
LOE 01289185
HD unbekannt, Zuchthund

Ch.
Maca del Mas Traval
LOE RRC 00063750
HD unbekannt, Zuchthund