Zuchtstätte La Petit Rana's
 Wurfnummer Wurfbezeichnung Wurfdatum
 Vater
 Mutter
 Wurfstärke
 Verblieben
 4. Wurf
 Welpen
 D-Wurf 18.11.2018
 # Edmond
 # La Petit Rana's Barbie De Jizzi
 6
 3/3
 3. Wurf
 Welpen
 C-Wurf 19.05.2015
 # Moro de Bellagosca
 # La Petit Rana's Athena de Xenia
 3
 1/2
 2. Wurf
 Welpen
 B-Wurf 03.04.2013
 # Gaueko a Dream of bear'd
 # Gosilandias Tempest
 2
 0/2
 1. Wurf
 Welpen
 A-Wurf 03.02.2011
 # Gosilandias Wellington
 # Dschowo's Xula
 6
 4/2

Zurück